Statuten en HH reglement

Statuten
GWC de Adelaar kent als vereniging statuten waarin onder meer de doelstellingen van de vereniging zijn vermeld en de regels rond het lidmaatschap zijn opgenomen. U leest hier ook hoe de vereniging is ingericht en op welke manier leden van het bestuur gekozen en benoemd worden.

Huishoudelijk reglement
In het huishoudelijk reglement zijn een aantal regels en afspraken vastgelegd over praktische zaken in onze vereniging. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur na goedkeuring door de leden.