Declaratieformulier


Klik op de Downloaden button om het Declaratieformulier te downloaden.


Klik op (tekst typen) in de PDF-reader om het formulier te kunnen invullen

Volledig ingevulde declaraties met kopieën van originele facturen/kassabonnen/nota’s met duidelijke specificaties moeten binnen een maand nadat de kosten zijn gemaakt, worden ingediend via penningmeester@gwcdeadelaar.nl. Declaraties worden binnen veertien dagen uitbetaald onder voorbehoud van goedkeuring.