Contributie 2021

Toerlid met NTFU licentie€ 87,00
Toerlid met KNWU basislicentie€ 103,00
Wedstrijdlid vanaf 15 jaar€ 66,00
Jeugdlid t/m 14 jaar€ 62,00
Lid zonder licentie€ 50,00
Wintercrosslid€ 35,00
Ondersteunend lid
(niet fietsend)
€ 35,00

Bedragen zijn inclusief bondsafdracht:
NTFU € 37.00 en/of KNWU € 16.00

U kunt de contributie overmaken op rekening:
NL67RABO 0328 268 771 t.n.v.
GWC de Adelaar o.v.v. “Contributie (naam lid) (jaar)”.


Proeflidmaatschap
Aspirant jeugdleden kunnen een proeflidmaatschap nemen voor 1 maand. Hiervoor betaal je € 15,-.

Wedstrijdrijders let op
Een wedstrijdlicentie moet door het lid zelf bij de KNWU worden aangevraagd. De kosten van de licentie worden door het lid ook rechtstreeks aan de KNWU betaald. Het aanvragen of vernieuwen van een wedstrijdlicentie kan pas worden gedaan nadat de verenigingscontributie aan de penningmeester van GWC de Adelaar is overgemaakt. De penningmeester geeft na ontvangst van de contributie akkoord aan de KNWU voor de licentie. Na goedkeuring door het KNWU uniebureau wordt de licentie verleend.

Opzeggen lidmaatschap
Om onnodige kosten (afdracht aan de KNWU en NTFU) heeft het bestuur besloten dat wij vanaf heden alleen nog opzeggingen accepteren die vóór 31 december schriftelijk per e-mail worden gedaan. Dat betekent dat, wanneer je van plan bent om te stoppen of naar een andere vereniging te gaan, je dit vóór 31 december mailt naar administratie@gwcdeadelaar.nl.
Opzeggingen die na 31 december binnen komen, zullen pas aan het eind van het lopende kalenderjaar worden doorgevoerd. De contributieplicht blijft dan nog bestaan.