Contributie 2024

NTFU: (Toerleden)
- Toerlid met NTFU€ 100,00
- Toerlid met NTFU en KNWU lidmaatschap€ 114,00
- Toerlid met NTFU bij andere vereniging€ 63,25
KNWU: (Jeugd- en Wedstrijdleden)
- Lid t/m 16 jaar€ 74,00
- Lid vanaf 17 jaar€ 74,00
Overig:
- Wintercrosslid€ 45,00
- Ondersteunend lid (niet fietsend)€ 35,00

Bedragen zijn inclusief bondsafdracht:
NTFU € 40,00 en/of KNWU € 14,00

Bij aanmelding na 1 september ontvangt u € 25,- korting op de contributie van GWC de Adelaar in het lopende jaar. De contributie aan de betreffende wielerbond blijft zoals hierboven vermeld. Deze korting geldt niet voor Wintercross- en Ondersteunende leden.

U kunt de contributie overmaken op rekening:
NL67RABO 0328 268 771 t.n.v.
GWC de Adelaar o.v.v. “Contributie (naam lid) (jaar)”.


Proeflidmaatschap
Aspirant jeugdleden kunnen een proeflidmaatschap nemen voor 1 maand. Hiervoor betaal je € 15,-.

Jeugd- en Wedstrijdrijders let op
Vanaf 2021 ben je standaard ingeschreven bij de KNWU als lid, de basislicentie is vervallen. De nieuwe startlicentie geeft onder andere dezelfde verzekeringsvoorwaarden als bij de wedstrijdlicenties.
Een start- of wedstrijdlicentie moet door het lid zelf bij de KNWU worden aangevraagd.
Licenties algemeen: https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/wedstrijdlicenties-algemeen
Licentie aanvragen: https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/licentie-aanvragen
Licentiekosten: https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/licentiekosten

De kosten van de licentie worden door het lid rechtstreeks aan de KNWU betaald. Het aanvragen of vernieuwen van een licentie kan pas worden gedaan nadat de verenigingscontributie aan de penningmeester van GWC de Adelaar is overgemaakt. De penningmeester geeft na ontvangst van de contributie akkoord aan de KNWU voor de licentie. Na goedkeuring door het KNWU uniebureau wordt de licentie verleend.

Opzeggen lidmaatschap
Om onnodige kosten (afdracht aan de KNWU en NTFU) heeft het bestuur besloten dat wij vanaf heden alleen nog opzeggingen accepteren die vóór 1 december schriftelijk per e-mail worden gedaan.
Dat betekent dat, wanneer je van plan bent om te stoppen of naar een andere vereniging te gaan, je dit e-mailt naar administratie@gwcdeadelaar.nl  voor 1 december zodat er tijd is voor verwerking.
Opzeggingen die na 1 december binnen komen, zullen pas aan het eind van het volgende kalenderjaar worden doorgevoerd. De contributieplicht blijft dan nog bestaan.