Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring GWC de Adelaar

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op Internet, Apps en Social Media plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Algemeen:
Bent u bij aanmelden 18 jaar of ouder dan is het vinkje in het aanmeldscherm voldoende.

Bent u bij aanmelding jonger dan 18 jaar dan wordt dit formulier Toestemmingsverklaring na aanmelden u per e-mail toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier insturen naar administratie@gwcdeadelaar.nl om de aanmelding compleet te maken.

Met dit formulier geef ik               ……………………………………………………… 
(verder: ondergetekende)

GWC de Adelaar (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder vermelde gegevensverwerkingen:

  • Mijn gegevens, beschikbaar door het invullen van het Aanmeldingsformulier of in het verleden bij aanmelding, door vereniging verwerkt worden ten behoeve het functioneren van de vereniging, denk aan Ledenadministratie en interne communicatie.
  • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij, gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten, op Internet, Apps en Social Media en Club Magazine.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam         ………………………………………………………………………………………                                

Geboortedatum       ………………………………………………………. V / M

Datum        ………………………………………………………………………………………                                   

Handtekening    ………………………………………………………………………………                             

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van inschrijven jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder/voogd/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd ………………………………………………………………V / M

Handtekening ouder/voogd …………………………………………………………


E-mailadres ouder/voogd………………………………………………………………..