Reglement

Reglement Polderrace 2020

                                              

1. De Van der Linde Polderrace bestaat uit tien wedstrijden:
– 8 criteriums
– 1 tijdrit
– 1 puntenkoers
De organisatie ligt bij GWC de Adelaar.

Start elke wedstrijd 19.15 uur.
2. Wanneer en waar: vanaf 31 maart op Almere Poort
3. De puntenverdeling is dit jaar als volgt:

1e           20          punten
2e           18          punten
3e           16          punten
4e           14          punten
5e           12          punten
6e           10          punten
7e           8             punten
8e           6             punten
9e           4             punten
3             punten voor wie de wedstrijd uitrijdt.

In de puntenkoers zijn na elke sprint (aangegeven door een bel) de volgende punten te verdienen:  nr.1 – 5, nr. 2 -3 en nr. 3 – 1. De punten van de laatste ronde worden verdubbeld. Hierna worden de punten omgerekend naar wedstrijdpunten
4. Deelnemers zonder KNWU-licentie dienen voorafgaand aan de deelname een zelf een basislidmaatschap van de KNWU af te sluiten in verband met de verzekering. Dit kan rechtstreeks op de website van de KNWU. Kijk voor meer info en aanvragen op basislidmaatschap.  Het is niet meer mogelijk om ter plekke een basislicentie aan te vragen. Vooraf dus graag regelen. Zonder basislicentie mag je niet starten.
5. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden is als volgt:
Per wedstrijd: € 3,00   Graag zoveel mogelijk contant betalen. Kortingen (voor oa Van der Linde) gelden niet voor de Polderrace, omdat we prijzen uitkeren na afloop van elke wedstrijd.
6. Iedere deelnemer dient de licentie de eerste keer bij aanmelding te laten zien (kaart of op telefoon). Hierna is dit niet meer noodzakelijk.
7. De wedstrijden worden verreden in 3 categorieën
TOP-Klasse: Elite/beloften en TOP-amateurs
A-Klasse:  Amateurs, masters, junioren
B-Klasse: Masters, dames, nieuwelingen, toerrijders, liefhebbers
De organisatie bepaalt welke renners in de TOP-klasse dienen te starten.
Bij tussentijdse overgang naar een hogere klasse, neem je de helft van het aantal behaalde wedstrijdpunten mee.
8. Alle klassen rijden hun eigen wedstrijd. Iedereen rijdt dus gelijktijdig op hetzelfde parcours. Wanneer renners worden ingehaald door renners uit een hogere klasse, mogen zij niet aansluiten. Wel aangesloten blijven rijden, betekent dat je niet wordt opgenomen in de einduitslag.
9. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en organisatie dienen altijd direct opgevolgd te worden.
10. Renners die door omstandigheden te laat komen en na de start aansluiten, mogen meetrainen, maar dienen zich niet met het wedstrijdverloop te bemoeien.  (Geen gaten dicht rijden/niet meesprinten in eindsprint) Zij rijden niet mee voor het klassement van de rit waarvoor zij te laat zijn gekomen
11. Bij pech kan men een of meer ronden vergoeding krijgen. Tot 10 minuten voor het einde van de wedstrijd mag een beroep worden gedaan op deze pech-vergoeding. Daarna niet meer.
12. Renners dienen hun rugnummer goed zichtbaar op te spelden. Zonder rugnummer word je niet geklasseerd. Na afloop graag je rugnummer inleveren bij de organisatie.
13. Renners op achterstand kunnen in de finale door de jury uit koers worden genomen. Dit uit veiligheidsoverwegingen en om het wedstrijdverloop niet te beïnvloeden. Zij worden wel geklasseerd.
14. Per wedstrijd wordt er een dagklassement opgemaakt. Puntentelling zie boven. Bij een minimale deelname van 10 renners in de A- en B-categorie zullen er geldprijzen worden uitgekeerd. Dit zal ongeveer 50 % van de inleg zijn. Naarmate er meer renners zijn, zullen er meer prijzen worden uitgekeerd. In de TOP-categorie zullen aan het eind van de competitie geldprijzen worden uitgekeerd.
Na er elke wedstrijd een (punten) tussenklassement gepubliceerd. Dit is te vinden op de website van GWC de Adelaar. De winnaar van het eindklassement in de verschillende categorieën ontvangt aan het eind een beker en mag zich een jaar lang POLDERKAMPIOEN van de betreffende categorie noemen. Er zijn dus 3 kampioenen. De prijsuitreiking vindt plaats direct aansluitend op de laatste wedstrijd.
15. Het is mogelijk dat er tijdens wedstrijden prijzen in natura worden uitgereikt. Te denken valt aan: pechprijs, strijdlustigste renner of bijzonder prestatie.
16. Bij een valpartij kan de wedstrijd stilgelegd worden afhankelijk van de ernst van de situatie. De jury beslist daarna over een mogelijke herstart.
17. Voor zover deze reglementen daar niet in voorzien gelden de reglementen van de KNWU voor wegwedstrijden. Zo mag er dit jaar met schijfremmen worden gereden.
18. De wedstrijdleiding en organisatie dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade aan deelnemers en derden, en aan hun eigendommen, voor, tijdens en na de wedstrijd. Deelname is dus volledig voor eigen risico. Het accepteren van het startnummer impliceert dat een deelnemer kennis heeft genomen van dit reglement. Het reglement is gepubliceerd op de website  van de organiserende vereniging en ligt bij de start ter inzage.
19. Wees sportief en respectvol naar je tegenstanders, naar de organisatie, de jury, de seingevers, de EHBO’ers, het publiek en alle vrijwilligers die deze wedstrijden mogelijk maken.
20. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.