De wegkapitein

Bij GWC de Adelaar werken wij met wegkapiteins. De rol van de wegkapitein is belangrijk. De wegkapitein is een begeleider. Hij/zij zorgt samen met de groep voor een plezierige en veilige rit. De wegkapitein is in zijn/haar rol niet verantwoordelijk voor het gedrag van anderen, maar kan indien nodig ze hier wel op aanspreken. 

De wegkapitein werkt altijd in opdracht van de vereniging. Het bestuur en de wegkapitein hebben afspraken met elkaar gemaakt wat de taken van een wegkapitein zijn. Ieder jaar evalueren wij de afspraken.

Taken van de wegkapitein zijn:

  • route (vooraf) bepalen (met/zonder GPX);
  • nieuwkomers in groep wegwijs maken;
  • handhaven op veiligheid (groepsafspraken zijn leidend);
  • leden aanspreken als zij zich niet aan groepsafspraken houden;
  • de groep laten rouleren tijdens het fietsen, zodat iedereen kan wennen aan het fietsen op kop, in het midden en in het laatste wiel;
  • zorgdragen voor samen uit, samen thuis;
  • doorstroom zonodig faciliteren naar andere snelheidsgroepen (lager of hoger).


Wat doet de wegkapitein niet?

De wegkapitein is niet verantwoordelijk bij het overtreden van verkeersregels door en het niet houden aan de afspraken van individuele leden. Alle leden blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun gedrag.

De wegkapitein is niet hetzelfde als voorrijder zijn. Dus de wegkapitein zal niet de hele rit op kop rijden. Wij gaan ervan uit, voor zover beschikbaar en mogelijk, dat alle leden de route op de  GPX hebben en er wordt in principe met roulerende voorrijders gereden. Van ervaren rijders wordt verwacht dat ze de voorrijdersrol tijdens een rit kunnen en willen oppakken.

Niet naleven afspraken groep

Bij het herhaaldelijk niet naleven van afspraken bij het rijden in een groep kan in overleg met het Bestuur en na hoor en wederhoor een lid worden uitgesloten van deelname aan de Adelaar ritten.