ALV dinsdag 2 april 2024

Gepubliceerd op di 23 jan '24 door Benno Bos

In de statuten van onze vereniging staat dat we elk jaar een Algemene Ledenvergadering ALV houden om de leden op de hoogte brengen van het wel en wee van onze vereniging.
Onder andere een financieel overzicht van en verantwoording over het afgelopen jaar inclusief een kascontrole wordt besproken. Daarna de begroting voor het komende jaar 2025 inclusief een contributievoorstel. De ALV neemt de uiteindelijke beslissing en geeft het bestuur toestemming de plannen uit te voeren. Noteer alvast 2 april 20u in het clubhuis, de uitnodiging en bijbehorende stukken worden bijtijds via de email beschikbaar gesteld.

Meer nieuws: