Gooise Wielerclub de Adelaar

Voorjaarscompetitie 2020

PROGRAMMA / REGLEMENT VOORJAARSREEKS 2020

WEDSTRIJDDATA:

Alle wedstrijden worden verreden op zondag.

02 februari    Utrecht             = Stadion/Volharding
09 februari    Utrecht             = Stadion/Volharding
16 februari     Tiel                   = JvR de Batauwers
23 februari     Amersfoort     = Eemland
01 maart     Veenendaal    =  Valleirenners
08 maart     Tiel                   = JvR de Batauwers
15 maart     Veenendaal    =  Valleirenners
22 maart     Amersfoort     = Eemland (Prijsuitreiking)

Categorieën: Junioren – Nieuwelingen – Elite/Belofte – Amateurs – Sportklasse – Dames – Masters 50+
Verandering t.o.v. voorgaande jaren: Masters 40+ als aparte categorie is verwijderd vanwege te weinig deelname afgelopen jaren.
Masters 40+ kunnen zich inschrijven bij Sportklasse of Amateurs

Reglement voorjaarscompetitie 2020

1) Er wordt gereden zonder gebruik van transponder.
2) De wedstrijden zijn voor alle licentie-houders, dus ook basislicentie-houders kunnen meedoen.
Renners in bezit van een wedstrijdlicentie dienen deze bij de inschrijftafel in te leveren, deze
dient getekend te zijn en geldig voor 2020.
Note voor basislicenties: Aangezien vanaf 2019 de basislicentie niet meer wordt uitgegeven, dienen de renners, die zich met een basislicentie willen inschrijven, rekening te houden met het volgende:
– Men dient de licentie aan te tonen bij de inschrijftafel, dit kan door middel van afbeelding op telefoon of een kopie van de pas op papier. Zonder aantonen van de licentie kan er niet gestart worden.
– Als borg voor het rugnummer, dient men euro 5,- te betalen bij inschrijving (bij voorkeur dit gepast te betalen, zodat bij inlevering van het rugnummer, de teruggave ook makkelijk kan worden terug betaald).
3) Competitie wordt verreden over 8 zondagen, men dient 50% + 1 te hebben deelgenomen om
in de einduitslag te worden opgenomen en in aanmerking te komen voor de prijzen.
Bij 8 wedstrijden zijn dit dus 5 deelnames.
4) Alle renners krijgen bij aanvang van iedere wedstrijd 3 punten.
Daarnaast krijgen de eerste 10 geklasseerde renners nog extra punten, zijnde nr 1 10 punten,
nr 2 9 punten, nr 3 8 punten etc t/m nr 10 die dan nog 1 punt krijgt.
5) Rugnummers dienen zichtbaar voor de juryleden te worden opgespeld.
6) De prijsuitreiking vindt plaats na de wedstrijd op de laatste wedstrijddag en de renners dienen
aanwezig te zijn om hun prijzengeld in ontvangst te nemen. Prijzen kunnen niet door andere
mensen worden meegenomen.
7) Per wedstrijd is het inschrijfgeld euro 3,00 wat direct bij inschrijving, op de dag zelf, betaald
dient te worden.
8) Starttijden om 10.00 uur en 12.00 uur.
9) De indeling 2020 is als volgt:
a) B-klasse om 10.00 uur:
 Masters 50+ (1 uur)
 Sportklasse (>1 uur)
 Nieuwelingen (< 1 uur)
 Dames (< 1 uur)
b) A-klasse om 12.00 uur:
 Elite / beloften (> 1.15 uur)
 Junioren (> 1 uur)
 Amateurs (> 1 uur)
LET OP: Vanaf dit jaar wordt er dus geen Masters 40+ klasse verreden, gezien het geringe aantal deelnemers in de afgelopen 2 edities, wordt deze klasse opgeheven voor deze competitie, en kunnen zij zich inschrijven bij de Amateurs of de Sportklasse.
10) Indien de aantallen deelnemers gedurende de Voorjaarscompetitie sterk teruglopen. is het
mogelijk dat bij de 2 laatste wedstrijden de wedstrijden worden samengevoegd en er nog maar
1 start voor alle categorieën zal plaatsvinden. Deze start is dan om 11.00 uur. Via de website
www.knwumidden.nl zal dit tijdig worden bekendgemaakt.
11) Op deze website staan ook eventuele aanpassingen in het wedstrijdschema of andere
belangrijke mededelingen. Tevens zullen de klassementen hier getoond worden.

Locaties Voorjaarscompetitie 2019:

UWTC de Volharding / WV Het Stadion:

Nedereindseweg, naast nr. 503
3546 PM Utrecht

WV Eemland

Sportpark Zielhorst 2, 3822 ZT Amersfoort

JvR de Batauwers

Schaarsdijkweg 9, 4006 MC Tiel

WV Axa de Valleirenners

Waardgelder 3, 3905 TH Veenendaal