Gooise Wielerclub de Adelaar

Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering op 21 januari 2019 om 19.30u

Beste Leden van GWC de Adelaar,
Volgens artikel 13 van onze statuten kunnen leden het algemeen bestuur verzoeken een Buitengewone Ledenvergadering (BLV) te organiseren.

Een aantal leden heeft een dergelijk verzoek gericht aan het algemeen bestuur met de dringende vraag informatie te verstrekken over de ontwikkeling rond het clubhuis.
“Omdat het asbest houdend clubhuis van GWC de Adelaar in een deplorabele staat verkeert en nodig en zo spoedig mogelijk moet worden vervangen”

De volgende vragen zijn gesteld:

  1. Van het bestuur wordt tijdens de vergadering verwacht informatie en standpunten te delen over de gang van zaken mbt het clubhuis gedurende de laatste 4 jaar.
    2. Wat zijn/waren de plannen
    3. Hoe zou/ zal e.e.a. gefinancierd worden
    4. Welke afspraken heeft het bestuur intern en/of extern gemaakt?

“voor ogen staat een constructieve vergadering waarin uitwisseling van standpunten, daden en ervaringen en een plan voor de toekomst gestalte zullen krijgen”.

Het Algemeen bestuur nodigt alle leden uit op maandag 21 januari om 19.30u in het clubhuis en hopen dat zoveel mogelijk leden op deze bijeenkomst aanwezig zullen zijn.

De visie van het algemeen bestuur is dat voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de club zowel een wegparcours, clubhuis als off-road/cross-/veld parcours belangrijk zijn. Bij deze vragen wij ieder vooraf na te denken hoe we verantwoord ontwikkelingsstappen kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,
Benno Bos, secretaris GWC de Adelaar
secretariaat@gwcdeadelaar.nl
Van Kinsbergenlaan 41, 1215RP Hilversum