Gooise Wielerclub de Adelaar

TOERNIEUWS

Op 25 november heeft onze Jaarafsluiting plaatsgevonden in het clubhuis voor een beperkte groep leden.

Hieronder een aantal onderwerpen kort samengevat, zodat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen bij de Toer:

 

* Cursus Wegkapitein ( NTFU)

Wij willen het komende seizoen de toertochten wat ordelijker laten verlopen en dat kan alleen als elke groep (A,B,C,D, en E groep)  vertrekt onder de duidelijke aanvoering van een zgn. Wegkapitein. De belangrijkste taak is om groepen op een plezierige en veilige manier te begeleiden. Idealiter wordt de wegkapitein daarin gestuurd door het beleid van de vereniging.  De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de NTFU en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

In het voorjaar willen wij twee wegkapiteins voor elke groep laten opleiden door middel van een NTFU-cursus. De cursus wegkapitein duurt 1 dag en wordt bij de club gegeven.

Voor meer informatie en opgave voor deelname aan deze cursus nodigen wij jullie uit om je voor het einde van het jaar op te geven bij Gerard van der Manden.

 

* Cursus AED en  Reanimatie

Om te beginnen willen wij graag weten welke leden een geldig reanimatie certificaat hebben. Willen degenen die zo een certificaat hebben dit doorgeven Gerard.van der Manden.

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat we zoveel mogelijk leden met een reanimatiecursus laten opleiden om daadkrachtig op te kunnen treden bij een ongeval.

Ook voor deze cursus vragen wij belangstellenden die een AED-  en reanimatie cursus willen volgen. De cursus duurt 1 dagdeel en kost € 40,–per persoon  en geldt bij deelname van 8 tot max. 14 personen.

Voor gehele of gedeeltelijke vergoeding  zijn we in overleg.

 

* Polsbandjes

Dit project heeft tot doel om de sociale kant van de Adelaar wat te stimuleren door te trachten de deelnemers uit te nodigen om ook na afloop van elke tocht nog even samen iets te drinken in het clubhuis. Het systeem werkt als volgt. Bij de inschrijving wordt aan elke deelnemer een polsbandje uitgereikt. Wanneer je na de tocht je bandje inlevert bij onze bar, krijg je daarvoor een gratis consumptie terug.

 

*Functie bij de Toercommissie

Ingrid heeft aangegeven dat zij na al die jaren trouwe dienst in de Toercommissie het stokje wil overdragen aan een ander lid, die met ons mee wil denken en met name zorgt voor de toerleden-administratie. Zij is tijdens de jaarvergadering gehuldigd voor haar grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de club en haar leden. Een geurig boeket viel haar ten deel.

 

Ingrid zal belangstellenden voor deze taak ( bij voorkeur weer een vrouw in de commissie ) graag wat meer vertellen over haar taak. Je kunt je bij haar aanmelden of bij de toercommissie.

 

*De KM-standen 2016 van onze leden via Scan & Go

Het gebruikelijke overzicht wordt met Scan & Go bijgehouden zodat jullie weten waar je volgend jaar weer je tanden in kunt zetten.

Gebruik bij iedere tocht wel je huidige NTFU pas ( je ontvangt in 2017 geen nieuwe pas)  of je digitale ledenpas te downloaden via Fietssport.

 

  • Huldiging van Marti Valks

Welhaast een vast programmapunt is ook dit jaar de huldiging van Marti voor haar successen bij allerlei wedstrijden in binnen – en buitenland. Zij werd o.m 1e bij het WK tijdrijden in Australië.

 

*Feestelijke jubileumtoertocht

Volgend jaar vieren wij het 90-jarig bestaan van onze vereniging.

Naast de reeds bekend zijnde fietsweek in de Ardeche van 10-18 juni 2017 wordt gewerkt aan een Jubileum tocht op 21 mei 2017.

 

Leuke ideën voor andere evenmenten in het kader van ons jubileum  zijn altijd welkom.

 

Opgave voor Wegkapitein en/of AED –reanimatie cursus:

Graag aanmelden vóór 31 december a.s. bij

Gerard van der Manden,

Email gvandermanden@gmail.com

Telefoon: 06-49 98 44 49