Gooise Wielerclub de Adelaar

Start clubritten, wegkapitein en fietsen op zaterdag

Op woensdag 3 april a.s. starten we weer met de clubritten op de woensdagavonden. Deze ritten starten om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het clubhuis. Er zijn verschillende groepen. Meer info vind je hier.

Naast de woensdagavonden is het vanaf nu ook mogelijk om op zaterdagmorgen in groepsverband te fietsen. Verzamelen is op het parkeerterrein bij de club. Vertrek om 10.00 uur. Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt er een snelheid en lengte van de tocht bepaald.

Alle (woensdag) clubritten worden verreden met voorrijders (zij bepalen de route) en wegkapiteins. Onze vereniging heeft een aantal opgeleide wegkapiteins (herkenbaar aan geel hesje en/of gele armband) die ervoor zorgen dat er volgens de regels wordt gereden. Veiligheid voor rijders en medeweggebruikers staat hierbij voorop. Hieronder publiceren we nogmaals de regels tijdens de clubritten.

Regels Wegkapitein uit het  veiligheidshandboek NTFU

 

Zorg ervoor dat de helm goed en strak op je hoofd zit.

 

We houden rekening met elkaar dus:

 • Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis
 • Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep
 • De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
 • Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegkapitein de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer vertrekken gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt)
 • Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden
 • Niet rijdend, achterom kijkend een gesprek voeren
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en stoppen en voorzichtig de weg weer op gaan
 • Niet mobiel bellen (of ander apparatuur) bedienen tijdens het fietsen
 • Wees alert en blijf geconcentreerd
 • Elke deelnemer wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment
 • Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie
 • De tochten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers)
 • Ga uit van groepen van maximaal 14 personen
 • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk)
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets

Tekens in de groep

 • STOPPEN: Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept “STOP”. Groep geeft roep door naar achter.
 • WEG VRIJ: Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept “VRIJ”. Groep geeft roep door naar achter.
 • RECHTDOOR: Voorrijder roept “RECHTDOOR”. Groep geeft roep door naar achter.
 • AFSLAAN: Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept “LINKS” of “RECHTS”. Groep geeft roep door naar achter. Achterrijder steekt ook arm uit.
 • OBSTAKEL RECHTS/INHALEN: Voorrijder roept “VOOR”. Groep geeft roep door naar achter.
 • OBSTAKEL LINKS/TEGENLIGGER: Voorrijder roept “TEGEN”. Groep geeft roep door naar achter.
 • OBSTAKEL IN/OP WEGDEK: Voorrijder roept naam obstakel en wijst ernaar. Groep geeft roep door naar achter.
 • ACHTER ELKAAR RIJDEN: Voorrijder/achterrijder roept “RITSEN”. Groep geeft roep door en geeft ritsers de ruimte.
 • INGEHAALD WORDEN: Achterrijder roept “ACHTER”. Groep geeft roep door naar voren.
 • PROBLEMEN: Betrokkene roept “LEK”.