Gooise Wielerclub de Adelaar

Schade aan je fiets?

Allereerst de beste wensen voor 2017.
Vanzelfsprekend hopen we dat je zonder schrammen het nieuwe jaar doorkomt, maar mocht je toch bij een ongeval betrokken raken, dan is het goed om te weten hoe je de schadeclaim zo snel mogelijk indient.

Volg onderstaande stappen:

Stap 1: Naar de fietsenmaker voor een offerte
Breng je fiets naar de fietsenmaker voor een offerte voor reparatie van de schade. Let op: laat de schade nog niet repareren.

Stap 2: Verzamel informatie
Bij het invullen van het schadeformulier heb je naast het offertebedrag ook gegevens nodig van je fiets, kleding en accessoires. Verzamel daarom de oorspronkelijke aankoopbewijzen hiervan. Deze heb je later in het proces ook nog nodig.

Stap 3: Schade melden
Meld je schade online via mijnntfu.nl. Na inloggen vind je het online schadeformulier onder het kopje “schade melden”. Vul het schadeformulier volledig in en verstuur het via de verzendknop.

Stap 4: Lever documenten aan
Na verzenden van het formulier ontvang je een mail van de verzekeraar waarin wordt gevraagd om foto’s, de offerte van de fietsenmaker, aankoopnota(‘s) e.d.

Stap 5: Reactie van de verzekeraar
Nadat je alle info hebt aangeleverd, wacht je op bericht van de verzekeraar. Er kan indien nodig een schade-expert worden ingeschakeld.

Stap 6: Afwikkeling van de schade
De schade wordt afgewikkeld conform de polisvoorwaarden.

Note namens de verzekeraar:
Wij vertrouwen erop dat je geen schade zult claimen waarmee je ons bewust benadeelt (fraude). De verzekeraar zal bij fraude alle schade en kosten verhalen, aangifte doen bij de politie en de lopende verzekering(en) beëindigen.

De bij de aanvraag van een verzekering/schademelding verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door Meijers verwerkt ten behoeve van het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode ”Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u bekijken/ opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkende verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing.