Gooise Wielerclub de Adelaar

Reactie op publicatie val Micha de Vries

In de Gooi en Eemlander verscheen een artikel over de val van Micha de Vries tijdens de Janet Memorial Veldrit op Anna’s Hoeve. Namens de organisatie van GWC de Adelaar een reactie.

De organisatie is zeer geschrokken van de valpartij. GWC de Adelaar vindt het verschrikkelijk dat een renner, Micha de Vries, zeer zwaar ten val is gekomen tijdens de Janet Memorial Veldrit van Hilversum.De vereniging en Micha kennen elkaar al jaren en onderhouden goede banden. Zo is Micha medeontwerper van het parcours op Anna’s Hoeve.

Direct na de wedstrijden hebben we Micha persoonlijk gesproken in het ziekenhuis en gehoord welke verwondingen hij had opgelopen. Wij betreuren dat zeer en wensen Micha een goed en voorspoedig herstel.

De organisatie werkt al jaren met professionele EHBO-ers, die ook bij deze wedstrijd aanwezig waren. Zij hebben naar eer en geweten en zo snel als mogelijk eerste hulp verleend. Voor zover de organisatie dit kan beoordelen, is er gehandeld volgens het protocol van de EHBO. Dat de verwondingen achteraf ernstiger bleken te zijn dan de EHBO-er op dat moment inschatte, kunnen we deze EHBO-er dus niet verwijten.

GWC de Adelaar zal zich naar aanleiding van dit ongeval gaan beraden over hoe we in de toekomst de medische voorzieningen tijdens onze veldrit en ook bij andere wedstrijden op een goed en verantwoord niveau kunnen houden. We zullen ons daarbij laten adviseren door deskundigen vanuit de KNWU en de medische wereld.

Jos Egberink

coördinator Evenementen