Gooise Wielerclub de Adelaar

Procedure opzeggen lidmaatschap

Beste leden van de Adelaar,

Afgelopen jaren is het niet gebruikelijk geweest om bij beëindiging van het lidmaatschap een tijdige schriftelijke opzegging te doen per mail.
Dit heeft als gevolg gehad, dat onze vereniging soms onnodige kosten heeft moeten maken, omdat wij per 1 januari van het nieuwe jaar alle leden moeten opgeven bij de KNWU (en daar een afdracht voor moeten doen).

Daarom hebben wij besloten dat wij vanaf heden alleen nog opzeggingen accepteren die vóór 31 december schriftelijk per e-mail worden gedaan. Dat betekent dat je, wanneer je voornemens bent om te stoppen of naar een andere vereniging te gaan, je dit voor 31 december mailt naar administratie@gwcdeadelaar.nl.
Afmeldingen die na 31 december binnen komen, zullen per volgend kalenderjaar worden doorgevoerd. De contributieplicht blijft dan nog bestaan.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur van GWC de Adelaar