Gooise Wielerclub de Adelaar

“OP VOLLE TOEREN”

Een verslag van de Najaarsvergadering Toer van 23 november 2018.

Het zeer koude clubhuis werd door de 38 aanwezige leden en door de geestdriftige presentaties al snel opgewarmd. De waarnemend voorzitter van de Toercommissie Gerard van der Manden heette iedereen welkom en legde omstandig uit dat het karakter van deze vergadering totaal anders zou zijn dan gewoonlijk. De Toercommissie is namelijk tot de conclusie gekomen dat het hoog tijd is om ons toeraanbod aan te passen aan de veranderende toerwereld om ons heen. Dat is onder meer af te leiden uit het teruglopend aantal bezoekers van onze toertochten. Hij gaat vervolgens het programma voor 2019 bespreken en nodigt het publiek uit om vooral veel suggesties en waar nodig kritiek te leveren, dus geen eenrichtingsverkeer graag.

Aan de orde komen de volgende zaken:

 • Naast de twee uitgepijlde tochten (Groene Hart en Heuvelrug) zijn er nog 6 tochten die geadopteerd zouden kunnen worden door een groep leden die hun eigen visie zouden kunnen inbrengen, waarbij Gerard zorgt voor adequate begeleiding en goede afstemming met het NTFU programma. Suggesties: tochten omdraaien, tochten ook op zaterdag, WhatsApp aansturing onder de GWC vlag, benefiettochten voor meer bezoekers.
 • Ook de Kinderdijktocht en de Posbanktocht gaan we weer op de agenda zetten en moeten dan ook op GPS beschikbaar komen. Ruud Bos vindt het lastig te weten wanneer deze gereden worden. Aankondiging via de website is nodig met een NIeuwsbrief naar de leden. Het is echter de vraag of die iedereen bereikt. Benno Bos gaat uitzoeken of het systeem adequaat werkt.
 • Er is ook besloten om de eigen bijdrage voor alle eigen clubtochten te laten vallen. De 6 ongepijlde clubtochten worden ook niet meer bij de NTFU aangemeld.
 • Jan den Blanken vindt dat de tochten best anders gehusseld kunnen worden. Hans van der Meer meldt dat de Nieuwe Landtocht best geschrapt zou kunnen worden.
 • Ingrid Koopmanschap zou het leuk vinden om de driedaagse rond de Ardechoise tocht te organiseren met diverse afstanden. Tineke Faber denkt aan een speciale commissie voor de driedaagse, Servaas stelt voor een oproep uit te zetten bij de leden om bij hen levende ideeën te inventariseren.
 • Tenslotte vinden wij het belangrijk om te zorgen voor meer verbinding met de leden, onder meer door meer clinics te organiseren, bv. MTB – en racefietsclinics voor nieuwe leden. Dat voerde ons naar het volgende programmaonderdeel: de trainingsclinic door Albert Smit.

Tijdens de pauze worden door Gerard zijn gebruikelijke statistische overzichten van de door onze leden gereden tochten en afstanden verspreid. 

Albert Smit die ons clubblad volschrijft met artikelen over trainen was uitgenodigd om ons iets te vertellen over hoe toerrijders het beste zouden kunnen trainen. Aan de hand van ingewikkelde schema’s laat hij zien hoe onze spieren worden voorzien van de nodige energie. Zo hield hij ons ademloos gevangen in zijn zeer deskundige uiteenzetting over wat wél en vooral wat niet te doen. In de discussie probeerden de toerders hem wat makkelijke vuistregels voor de praktijk te ontlokken, maar dat vond de wetenschapper in Albert knap lastig.(N.B. als secretaris wijs ik jullie in dit verband gemakshalve op Albert’s artikel in ons laatste Wielermagazine en speciaal pagina 17, waar je een handige samenvatting van zijn voordracht vindt en lees vooral ook Albert’s “Reactie op Harry Vlaar “ in kolom 2).

Dan wordt het derde onderwerp van vanavond, een discussie over de toekomst van onze toerclub, ingeleid door Servaas Schoone. Hij is lid van de Werkgroep (WG) Toekomst GWC de Adelaar 2025 en rapporteert het volgende:

De werkgroep heeft eerder dit jaar een werkdocument opgesteld met een aantal aanbevelingen aan het bestuur, zoals:

 • kijk eens of er voldoende verbinding bestaat tussen bestuur en leden en leden onderling;
 • kijk eens naar de organisatieopzet en de communicatie met de leden, maar ook extern (twitter, website enz.);
 • kijk of je nieuwe doelgroepen kunt aanboren door bijv. in gesprek te gaan met scholen, andere clubs;
 • maak het winterspinnen onderdeel van de bestuursactiviteiten;
 • uitbreiding van de activiteiten in wielerverband, zoals het opzetten van een wielercafé;

Op 22 september heeft de WG in samenwerking met de NTFU de workshop “Besturen met Visie” georganiseerd, waaraan o.a. drie bestuursleden van de Adelaar en bestuursleden van 4 andere wielerclubs hebben deelgenomen. Tineke Faber en Sanne Maat, leden van de WG, hebben vervolgens hun licht opgestoken bij de voorzitter van Wielervereniging Ede, die al geruime tijd druk doende zijn hun vereniging een meer eigentijdse organisatievorm en -gezicht te geven. Tineke Faber krijgt het woord en geeft vervolgens een boeiend beeld van deze nieuwe denkrichting, waaruit hier enkele hoofdpunten op een rij zijn gezet:

 • aandacht voor een nieuw type fietser: de flexibele sporter die geen lid is van een vereniging en zelf bepaalt waar, wanneer en met wie hij/zij gaat fietsen;
 • het doel van WV Ede is niet meer groei, maar servicegericht activiteiten aanbieden aan een nieuwe markt (ander economisch model);
 • geen contributie of shirtsponsors meer, maar sponsoren laten participeren  door diensten aan de club (ook voor andere typen fietsers) te leveren;
 • samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties en bedrijven voor het organiseren van sportieve en educatieve activiteiten;
 • maak gebruik van de aanwezige expertise binnen de club;
 • gewoon beginnen en niet oeverloos plannen maken en niet uitvoeren;
 • een goede accommodatie aanbieden (clubhuis en parcours) en delen met andere sporters of clubs;
 • maak je club zichtbaar (letterlijk aan de weg) maar ook in publiciteit en deelname aan lokale activiteiten;
 • behoud wat goed is maar zorg ook voor nieuwe activiteiten (2 sporenbeleid).

Tot slot bleek Servaas zeer teleurgesteld te zijn, dat het bestuur nog steeds niet gereageerd had op zijn rapportage over een nieuw clubhuis. Hij had ook zijn bemiddeling aangeboden om eens te gaan praten met de beide kandidaten voor een andere locatie. Ook daarop had hij geen reactie gekregen.

Kortom: veel nieuwe ideeën om over na te denken, dus werk aan de winkel voor bestuur, toer en eigenlijk voor ons allemaal….

Wim Goosen, secretaris Toercommissie