Gooise Wielerclub de Adelaar

Nieuwe fietsen voor de jeugd?!

Beste leden van de Adelaar,

Jouw stem is geld waard in de Rabobank Clubkas Campagne!
Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen.
Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar!Ook wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Wij willen voor de jeugdafdeling graag drie nieuwe fietsen kopen, zodat kinderen die willen beginnen met wielrennen deze kunnen lenen om te kijken of ze wielrennen leuk vinden. Wielrennen is namelijk een dure sport en de aanschaf van een racefiets vormt voor veel kinderen een drempel om te beginnen met wielrennen.

Er hebben zich 80 verenigingen aangemeld voor de campagne. Het beschikbare geld wordt verdeeld onder alle verenigingen, naar mate zij stemmen krijgen. Iedereen met een rekening bij de Rabobank, kan zich aanmelden als lid van Rabobank Gooi- en Vechtstreek. Je krijgt dan drie stemmen, die je mag verdelen onder de verenigingen. Wij hopen natuurlijk dat je dan voor ons kiest.

Stemmen: van 7 t/m 22 maart 2017 mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan  maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van €75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden
Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om
zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden (als zij lid zijn van Rabobank Gooi en Vechtstreek)stemmen geven aan onze vereniging tijdens de Clubkas Campagne.
Lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek? Breng dan je stem uit op
www.mijnbankenik.nl/gvs/clubkascampagne.

Bedankt voor jouw steun!

Roderik Egberink