Gooise Wielerclub de Adelaar

Kosten lidmaatschap

 Voor 2020 is  de contributie als volgt:

  Totale Contributie 2020 Waarvan Contributie
De Adelaar
en
NTFU / KNWU
Toerlid € 86,00 € 49,00 € 37,00 NTFU
Toerlid met  KNWU Basislicentie: € 102,00      € 49,00 € 37,00 NTFU + 16,00 KNWU
Wedstrijdlid
vanaf 17 jaar
€ 65,00 € 49,00 € 16,00 KNWU
Jeugdlid (ook MTB)
t/m 16 jaar
€ 61,00 € 45,00 € 16,00 KNWU
Lid zonder licentie
NTFU/KNWU
€ 50,00 € 50,00 € 0,00
Wintercross lid
1/10  – 31/03
€ 35,- € 35,- € 0,00
Ondersteunende leden
(niet fietsend)
€ 35,- € 35,-

 

€ 0,00

Voor aspirant jeugdleden is het mogelijk een proeflidmaatschap te nemen voor 1 maand. Hiervoor betaalt U € 15,-.

– Let op: wedstrijdleden betalen zelf nog hun wedstrijdlicentie aan de KNWU.

– Wedstrijdleden die een KNWU-licentie aanvragen krijgen deze uitgereikt
als de contributie betaald is.

– U kunt de contributie overmaken op rekening:
NL67RABO 0328 268 771 t.n.v. GWC de Adelaar o.v.v. “Contributie (naam
lid) (jaar)”.

Om onnodige kosten (afdracht aan de KNWU en NTFU) heeft het bestuur besloten dat wij vanaf heden alleen nog opzeggingen accepteren die vóór 31 december schriftelijk per e-mail worden gedaan. Dat betekent dat je, wanneer je voornemens bent om te stoppen of naar een andere vereniging te gaan, je dit vóór 31 december mailt naar onze
Ledenadministratie: administratie@gwcdeadelaar.nl.
Afmeldingen die na 31 december binnen komen, zullen per volgend kalenderjaar worden doorgevoerd. De contributieplicht blijft dan nog bestaan.