Gooise Wielerclub de Adelaar

Kosten lidmaatschap

De contributie voor 2018 en 2019 is in de laatste Algemene Ledenvergadering als volgt vastgesteld:

 Contributie per 1-1-2018 t/m 31-12-2019 Totaal waarvan: bijdrage Adelaar waarvan bijdrage NTFU waarvan bijdrage
KNWU
 lid na 1 juli
Toerleden € 85,00 49,00 36,00 0,00  61,00
Toerleden met licentie € 95,00 49,00 36,00 15,00  70,00
Wedstrijdleden vanaf 16 jaar € 64,00 49,00 0,00 15,00  45,00
Jeugd t/m 15 jaar € 60,00 45,00 0,00 15,00  40,00
MTB-jeugd t/m 15 jaar € 60,00 45,00 0,00 15,00  40,00

Lid zonder licentie               € 50,00    50,00

Ondersteunende  leden       € 35,00

Voor aspirant jeugdleden is het mogelijk een proeflidmaatschap te nemen voor 1 maand. Dit kost € 15,-.

– Let op: wedstrijdleden betalen zelf nog hun licentie aan de KNWU.

– Wedstrijdleden die een KNWU-licentie aanvragen krijgen deze uitgereikt als de contributie betaald is.

– U kunt de contributie overmaken op rekening:
NL67RABO 0328 268 771 t.n.v. GWC de Adelaar o.v.v. “Contributie (naam lid) (jaar)”.

Om onnodige kosten (afdracht aan de KNWU en NTFU) heeft het bestuur besloten dat wij vanaf heden alleen nog opzeggingen accepteren die vóór 31 december schriftelijk per e-mail worden gedaan. Dat betekent dat je, wanneer je voornemens bent om te stoppen of naar een andere vereniging te gaan, je dit vóór 31 december mailt naar onze
Ledenadministratie: administratie@gwcdeadelaar.nl.
Afmeldingen die na 31 december binnen komen, zullen per volgend kalenderjaar worden doorgevoerd. De contributieplicht blijft dan nog bestaan.