Gooise Wielerclub de Adelaar

Kosten lidmaatschap

De contributie voor 2018 en 2019 is in de laatste Algemene Ledenvergadering als volgt vastgesteld:

 Contributie per jaarTotaalwaarvan: bijdrage Adelaarwaarvan bijdrage NTFUwaarvan bijdrage
KNWU
 lid na 1 juli
Toerleden€ 85,0049,0036,000,00 61,00
Toerleden met licentie€ 95,0049,0036,0015,00 70,00
Wedstrijdleden vanaf 16 jaar€ 64,0049,000,0015,00 45,00
Jeugd t/m 15 jaar€ 60,0045,000,0015,00 40,00
MTB-jeugd t/m 15 jaar€ 60,0045,000,0015,00 40,00

Lid zonder licentie € 50,00  50,00

Ondersteunende  leden € 35,00

Voor aspirant jeugdleden is het mogelijk een proeflidmaatschap te nemen voor 1 maand. Hiervoor betaalt U € 15,-.

Sinds 2018 hebben we ook “leden” die gedurende de wintermaanden op ons parcours meetrainen met onze crosstraining. Zij betalen het bedrag van een ondersteunend lid. Dat is € 35,- voor de periode van 1 oktober tot 31 maart.

– Let op: wedstrijdleden betalen zelf nog hun wedstrijdlicentie aan de
KNWU.

– Wedstrijdleden die een KNWU-licentie aanvragen krijgen deze uitgereikt
als de contributie betaald is.

– U kunt de contributie overmaken op rekening:
NL67RABO 0328 268 771 t.n.v. GWC de Adelaar o.v.v. “Contributie (naam
lid) (jaar)”.

Om onnodige kosten (afdracht aan de KNWU en NTFU) heeft het bestuur besloten dat wij vanaf heden alleen nog opzeggingen accepteren die vóór 31 december schriftelijk per e-mail worden gedaan. Dat betekent dat je, wanneer je voornemens bent om te stoppen of naar een andere vereniging te gaan, je dit vóór 31 december mailt naar onze
Ledenadministratie: administratie@gwcdeadelaar.nl.
Afmeldingen die na 31 december binnen komen, zullen per volgend kalenderjaar worden doorgevoerd. De contributieplicht blijft dan nog bestaan.