Gooise Wielerclub de Adelaar

Kosten lidmaatschap

De contributie voor 2018 is in de laatste Algemene Ledenvergadering als volgt vastgesteld:

 Contributie per 1-1-2018 Totaal waarvan: bijdrage Adelaar waarvan bijdrage NTFU waarvan bijdrage
KNWU
 lid na 1 juli
Toerleden € 85,00 49,00 36,00 0,00  61,00
Toerleden met licentie € 95,00 49,00 36,00 15,00  70,00
Wedstrijdleden vanaf 16 jaar € 64,00 49,00 0,00 15,00  45,00
Jeugd t/m 15 jaar € 60,00 45,00 0,00 15,00  40,00
MTB-jeugd t/m 15 jaar € 60,00 45,00 0,00 15,00  40,00

Lid zonder licentie                  € 50,00    50,00

Ondersteunende  leden                  €  35,00

Voor aspirant jeugdleden is het mogelijk een proeflidmaatschap te nemen voor 1 maand. Dit kost € 15,-.

– Let op: wedstrijdleden betalen zelf nog hun licentie aan de KNWU.

– Wedstrijdleden die een KNWU-licentie aanvragen krijgen deze uitgereikt als de contributie betaald is.

– U kunt de contributie overmaken op rekening: NL67RABO 0328 268 771 t.n.v. GWC de Adelaar o.v.v.
“Contributie (naam lid) (jaar)”.

 

Deel dit bericht...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone