Gooise Wielerclub de Adelaar

Kom allemaal naar de Algemene Ledenvergadering op 19 februari

Op vrijdag 19 februari begint ‘s avonds om 20:00 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Jij komt toch ook ??? De agenda ziet er als volgt uit : 

 1. Welkom
 2. Vaststellen notulen ALV 13 maart 2015
 3. Jubilea en huldigingen
 4. Voortgang diverse projecten en initiatieven
 5. Samenstelling bestuur
 6. Pauze
 7. Jaarrekening en verantwoording over 2015
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissieleden
 10. Vaststelling begroting 2016
 11. Contributie 2017
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting