Gooise Wielerclub de Adelaar

Jaarafsluiting TOER 2018

Wanneer? Vrijdag 23 november om 20:00 uur. Waar? Ons clubhuis.

In Adelaar Magazine 4 werd al aangekondigd dat we deze keer het roer gaan omgooien en niet het saaie keurslijf van de vorige vergaderingen gaan volgen. Wij willen gewoon een keer met jullie om de tafel gaan zitten om eens te kijken hoe jullie tegen het toerprogramma en serviceaanbod aankijken. 

Maar eerst hebben wij onze eigen trainer Albert Smit gevraagd om ons bij te praten over de jongste ontwikkelingen in de trainingsleer en de toepasbaarheid hiervan voor ons als toerfietsers. Aan bod komen onderwerpen als seizoensopbouw, blessurepreventie en mentale weerbaarheid.   

Daarna verzorgt Gerard van der Manden een kort intermezzo met het laatste nieuws over een verdere aanpassing van het toerprogramma voor komend seizoen aan onze huidige inzichten.

De avond wordt afgesloten door Servaas Schoone die ons zal meenemen in de plannen over de toekomst van onze club. Servaas maakt deel uit van de werkgroep (met o.a. Tineke Faber en Sanne Maat) die op verzoek van het bestuur een toekomstperspectief heeft geschetst van onze vereniging. In mei van dit jaar is een advies op hoofdlijnen uitgebracht met daarin aanbevelingen om onze club meer te laten inspelen op de vragen en wensen van deze tijd. Uitgangspunt is om GWC de Adelaar een meer eigentijds gezicht te geven en jou als lid te laten aangeven welke wensen er bij jou leven.

Dit is jullie kans om het verschil te maken. Kom en laat je mening horen om onze club samen met jou de komende jaren een stuk leuker en aantrekkelijker te maken! 

De Toercommissie