Gooise Wielerclub de Adelaar

GWC de Adelaar vanavond (10/2) in gemeentehuis Hilversum.

Woensdagavond 10 februari is een belangrijke dag voor GWC de Adelaar. Binnen het gemeentehuis wordt er gepolst of er een draagvlak is voor een subsidie voor GWC de Adelaar voor de aanleg van een wegparcours. D’66 heeft een initiatiefvoorstel ingediend.

Kom allemaal 19.45 uur naar het gemeentehuis.