Gerard bedankt

Gepubliceerd op vr 13 mrt '20 door Jos Egberink

Op 6 maart j.l. werd Gerard van der Manden tijdens de ALV benoemd tot ERELID van onze vereniging. Een zeer verdiend lidmaatschap voor al die jaren van tomeloze inzet voor onze vereniging.
Tijdens een drukbezochte avond op 11 maart in ons clubhuis werd Gerard van der Manden nogmaals bedankt voor 20 jaar trouwe dienst en grote inzet voor de toerafdeling van onze vereniging. Hieronder de toespraak van Wim Goosen tijdens deze avond.

Beste Gerard,
 
Van de 20 jaar dat jij voor de Toercommissie actief bent geweest, heb ik jou vooral de laatste 10 jaar dat ik secretaris was intensief meegemaakt. Het spreekt voor zich dat ik daarom wel een aardig boekje over jou open kan doen.
 
Maar ik kan je geruststellen. Inmiddels heeft het bestuur alle vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring laten tekenen, zodat ik niet vrij ben om informatie van vertrouwelijke aard te verstrekken. Maar gelukkig kent iedereen jou hier na 20 Toercommissiejaren door en door, dus kan ik hier gewoon vrijuit over jou spreken, want alles wat ik hier ga vertellen is toch bij iedereen allang bekend.
Dus gaat u er even rustig voor zitten, dan geeft ik u een korte schets van de figuur G. van der Manden, duvelstoejager van de Adelaar. Ik heb met Gerard samen veel beleefd en veel met hem gefietst, maar nooit de weg kwijt geraakt, want dat kon hij niet, de weg kwijtraken. Gerard heeft namelijk geen kaart nodig. Hij kent immers alle paadjes, paaltjes, pontjes, tussendoortjes, klimmetjes en afdalingen in de hele regio maar ook in Maastricht, in de Bourgogne, in de Jura, en zelfs Egmond Binnen kent hij van buiten. Hij kent ook alle leuke terrassen met heerlijke appelpunten, met of zonder slagroom. Hij kent ook alle toerleden, met of zonder NTFU-kaart , en herkent ze van hun typische zit, strak in de flow of wijdbeens, al dan niet in het voorgeschreven tenue. Hij weet ook wie er ooit gevallen is, waar en waarom en door wie.
 
Hij heeft bij de Toer ook alle denkbare klussen uitgevoerd, pijlen opgehangen op alle lantaarnpalen, bomen en verkeersborden in een straal van 100 km van het Kininelaantje, heeft duizenden tiewraps vastgemaakt en weer losgeknipt. Hij heeft voor de Adelaar talloze slaapverwekkende NTFU-vergaderingen uitgezeten, kruiwagens met bossen bloemen uitgereikt aan onze winnaars en Marti in het bijzonder.
 
Zonder hem waren wij voortdurend verkeerd gereden of te laat teruggekeerd of waren we de verkeerde pijlen gaan volgen maar hadden we toch nog veel plezier gehad. Maar ook voor minder plezierige klussen kon je bij hem terecht. Zo kwam hij bij je op bezoek als je ooit eens in het ziekenhuis was beland met gebutste, gebarsten of uit de kom geknalde botten. Ook dat is onze Gerard ten voeten uit. Kortom, zonder Gerard was de Adelaar nooit zo leuk en succesvol geworden en hadden we nooit zoveel mooie avonturen op de fiets beleefd.
 
En daarom Gerard, namens alle leden hartelijk dank voor je inzet, je humor en doorzettingsvermogen en voor al die mooie jaren die we samen hebben beleefd.
 
En tot slot wil ik hier nog bijzonder graag iemand in deze hulde betrekken die dat minstens evenzeer heeft verdiend en dan heb ik het over jouw eigen Anneke , want zonder haar begripvolle steun had jij dat alles nooit kunnen presteren. Vandaar ook voor jou Anneke onze welgemeende dank , deze mooie bos bloemen en een meer dan verdiend applaus !
 
Hierna is het nog lang heel gezellig gebleven.
 
Foto’s Eric Daams, In-Gooi.