Gooise Wielerclub de Adelaar

Cursus reanimatie

Op zaterdag 1 april (géén grap) namen 10 adelaars deel aan een reanimatiecursus in ons clubhuis. Ambulance broeder Ton vertelde zeer geanimeerd a.d.h.v. diverse voorbeelden over het hoe en waarom van reanimeren.  Iedereen kan het overkomen dat je in een situatie komt dat er handelend moet worden opgetreden en reanimatie nodig is. Dus ook bij onze vereniging. In en rond het clubhuis, bij wedstrijden en tijdens toertochten. Dan is het handig als je weet wat je moet doen.

Na de theorie gingen we oefenen met reanimeren. De AED (Automatische Externe Defibrillator) kwam ter sprake en ook hiermee hebben we geoefend. Hoe vaak masseren, hoe vaak beademen, hoe hard moet je drukken etc. En zeer waardevolle deze praktijkervaring. Aan het eind werd er nog gediscussieerd over de vraag: Is een AED bij ons clubhuis wenselijk? De cursisten vonden van wel.