Gooise Wielerclub de Adelaar

ALV op donderdag 7 maart om 20u in het clubhuis

GWC DE Adelaar

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 07 maart 2019, 20.00u

    AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ALV maart 2018
 3. Jubilarissen en Kampioenen
 4. Samenstelling bestuur
 5. Vacatures en Vrijwilligers
 6. Voortgang projecten en initiatieve
 7. Pauze
 8. Verslag Kascommissie
 9. Verkiezing Kascommissie
 10. Jaarrekening en verantwoording over 2018
 11. Vaststelling begroting 2019
 12. Contributie 2020
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Notulen van de vergadering van maart 2018 zijn sinds 17 februari via e-mail in uw bezit.